• Хилийн хот Манжуурын “Орос үнэр амт”

  Хилийн хот Манжуурын “Орос үнэр амт”

  Сүүлийн жилүүдэд Хятад Орос хоёр орны хилийн аялал жуулчлалын аж үйлдвэрийн хөгжлийг дагалпан ӨМӨЗО-ны хилийн хот Манжуурт аялах жуулчид ихээр нэмэндсэн байна.

 • Хайрын далайд өсөн бойжсон тэмдэглэл

  Хайрын далайд өсөн бойжсон тэмдэглэл

  Хайрын далайд өсөн бойжсон нь-Бүх Оросын "Тэнгис" хүүхдийн төв Вэньчуаний газар хөдлөлтийн гамшгийн бүсийн хүүхдийг асран харгалзсан 10 жилийн ойн тэмдэглэл

 • Владивосток хотын тойм үзэмж

  Владивосток хотын тойм үзэмж

  Владивосток хот бол ОХУ-ын Приморийн хязгаарын төв хот болно. Мөн ч ОХУ-ын Номхон далайн эргийн алдартай боомт хот болох юм.

010070230010000000000000011200000000000000