Тэргүүлэгчдийн байнгийн тэргүүлэгчийн хурлын 2-р хурал
2018-03-05 15:00:24 Эх сурвалж: Синьхуа агентлаг
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

2018 оны 3-р сарын 14-ний өдөр

09:00 Тэргүүлэгчдийн байнгийн тэргүүлэгчийн хурлын 2-р хурал

10:00 Тэргүүлэгчдийн 3-р хурал

15:00 ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хурлын 4-р бүгд хурал

Бэлтгэсэн нь:Д Хүүхэнсоль

010070230010000000000000011120701122489930