Төрийн зөвлөл “Хэбэй мужийн Шюн-Ань шинэ дүүргийн ерөнхий төлөвлөлт/2018-2035/”-ийг цохон зөвшөөрчээ
2019-01-04 15:27:24 Эх сурвалж: Синьхуа агентлаг
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

Байдү жолоочгүй автобус Шюн-Ань шинэ дүүргийн Иргэний үйлчилгээний төвд аялж байгаа нь.

Бүтээн байгуулж байгаа Бээжин-Шюн-Ань чиглэлийн хот хоорондын төмөр зам. /Гэрэл зургийг дроноор авав. Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ян Шы-Яо /

Шюн-Ань шинэ дүүргийн Иргэний үйлчилгээний төв. /Гэрэл зургийг дроноор авав. Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ян Шы-Яо/

Шюн-Ань шинэ дүүргийн Иргэний үйлчилгээний төв. /Гэрэл зургийг дроноор авав. Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ян –Шы-Яо /

Байгуулж байгаа Шюн-Ань шинэ дүүргийн ой. /Гэрэл зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Мөү Юй /

Шюн-Ань шинэ дүүргийн Бай-Яндянь нуур. /Гэрэл зургийг дроноор авав. Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Мөү Юй /

Шюн-Ань шинэ дүүргийн иргэд тариагаа тэгшилж байгаа нь. /Гэрэл зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Шин Гуанли/

Усны шувууд Шюн-Ань шинэ дүүргийн Бай-Яндянь нуурт амарч байгаа нь. /Гэрэл зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Шин Гуанли/

Шюн-Ань шинэ дүүргийн иргэд Бай-Яндянь нуурын хавьд өглөөний дасгал хийж байгаа нь. /Гэрэл зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Шин Гуанли/

Шюн-Ань шинэ дүүргийн Бай-Яндянь нуурт зогсож байгаа онгоц. /Гэрэл зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Шин Гуанли /

Бэлтгэсэн нь:С Уяхан

010070230040000000000000011120701123946942