Ши Жиньпин Бээжин их сургуульд ажил шалгав
2018-05-03 12:25:09 Эх сурвалж:
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Марксизмын дээд сургуульд “Шинэ эрин үеийг тайлбарлах нь” семинар зохион байгуулж санал солилцож байсан дотоод гадаадын оюутадтай дотноор ярилцаж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ли Тао\

5-р сарын 2-ны өдөр, ХКН-ын ТХ-ны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНХАУ-ын дарга, Цэргийн төв зөвлөлийн дарга Ши Жиньпин Бээжин их сургуульд ажил шалгав.

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн багш оюутадтай ярилцлага хийж чухал үг хэлэв. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ли Тао\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Линьхүшюаний ард байрлах жижиг хүрээнд нэг бүлэг нэр төртэй профессор ба залуу идэр багш нарын төлөөлөгчийг тохинуулж, тэдэнтэй дотноор ярилцаж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Шэн Жяпэн\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Жиньгуан биологийн байрны нэг давхрын зааланд сургуулийн эрдэм шинжилгээний салбарын байгуулалт, чадвартны багийн байгуулалт, эрдэм шинжилгээ инновацийн чадварын дээшлэлт зэрэг байдал танилцуулахыг нямбай сонсож байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Яо Давэй\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Линьхүшюаньд “Шинэ эрин үе-Бээжин их сургуулийн сүүлийн таван жилийн ололт амжилтын үзэсгэлэн”-г сонирхож байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ли Тао\

 

5-р сарын 2-ны өдөр, ХКН-ын ТХ-ны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНХАУ-ын дарга, Цэргийн төв зөвлөлийн дарга Ши Жиньпин Бээжин их сургуульд ажил шалгав.Синьхуа агентлаг мэдээлэв. Зургийг Шэн Жяпэн\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Линьхүшюаний ард байрлах жижиг хүрээнд нэг бүлэг нэр төртэй профессор ба залуу идэр багш нарын төлөөлөгчийг тохинуулж, тэдэнтэй дотноор ярилцаж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ли Шюерэнь\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Жиньгуан биологийн байрны нэг давхрын зааланд эрдэм шинжилгээний тоноглол ба бодит эдийн загварыг нарийвчлан үзэж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Яо Давэй\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Жиньгуан биологийн байрны нэг давхрын зааланд эрдэм шинжилгээний тоноглол ба бодит эдийн загварыг нарийвчлан үзэж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Яо Давэй\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Жиньгуан биологийн байрны нэг давхрын зааланд эрдэм шинжилгээний ажилтадтай дотноор ярилцаж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Яо Давэй\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Жиньгуан биологийн байрны нэг давхрын зааланд эрдэм шинжилгээний ажилтадтай дотноор гар бариллцаж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Яо Давэй\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулийн Олон улсын марксизмын сурвалж бичгийн төвд хадагалаастай Марксизмын сонгодог бүтээлийг нарийвчлан үзэж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ли Шюерэнь\

Ши Жиньпин Бээжин их сургуулиас аярлахдаа замын хоёр талын багш сурагчидтай гар барилцаж байгаа нь. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ван Е\

Бэлтгэсэн нь:С Уяхан

010070230010000000000000011120701122777109