БХАТИХ-ын төлөөлөгч сурвалжлага хүлээв
2018-03-13 17:20:01 Эх сурвалж: Синьхуа агентлаг
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

 

3-р сарын 13-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын Бүх гишүүдийн дөрөвдүгээр хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд хуралдав. БХАТИХ-ын төлөөлөгч А Дүн "төлөөлөгчдийн нэвтрэх замд" сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Лю Жиньхай\

3-р сарын 13-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын Бүх гишүүдийн дөрөвдүгээр хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд хуралдав. БХАТИХ-ын төлөөлөгч А Дүн \баруун\, Мэн Хай \дунд\, Жү Ю-Юн \зүүн\ "төлөөлөгчдийн нэвтрэх замд" сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

3-р сарын 13-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын Бүх гишүүдийн дөрөвдүгээр хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд хуралдав. БХАТИХ-ын төлөөлөгч Мэн Хай "төлөөлөгчдийн нэвтрэх замд" сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Лю Жиньхай\

3-р сарын 13-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын Бүх гишүүдийн дөрөвдүгээр хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд хуралдав. БХАТИХ-ын төлөөлөгч Жү Ю-Юн "төлөөлөгчдийн нэвтрэх замд" сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

3-р сарын 13-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын Бүх гишүүдийн дөрөвдүгээр хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд хуралдав. БХАТИХ-ын төлөөлөгч Ван Тинцун "төлөөлөгчдийн нэвтрэх замд" сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

 

3-р сарын 13-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын Бүх гишүүдийн дөрөвдүгээр хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд хуралдав. БХАТИХ-ын төлөөлөгч Цүй Шыпин "төлөөлөгчдийн нэвтрэх замд" сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

3-р сарын 13-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын Бүх гишүүдийн дөрөвдүгээр хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд хуралдав. БХАТИХ-ын төлөөлөгч Жан Бао-Янь "төлөөлөгчдийн нэвтрэх замд" сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

 

3-р сарын 13-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын Бүх гишүүдийн дөрөвдүгээр хурал Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд хуралдав. БХАТИХ-ын төлөөлөгч Дай Жишуан "төлөөлөгчдийн нэвтрэх замд" сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

Бэлтгэсэн нь:Д Хүүхэнсоль

010070230010000000000000011120701122530284