13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын төлөөлөгч сурвалжлага хүлээв
2018-03-05 12:46:50 Эх сурвалж: Синьхуа агентлаг
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

3-р сарын 5-ны өдөр, 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын анхдугаар чуулгын нээлт Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд болов. 13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Ма Хуатэн,Ван Япин,Шюй Ли-И \зүүнээс баруунш\“төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Ма Хуатэн “төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Лю Жиньхай\

 

13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Шюй Ли-И “төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Ван Япин “төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Лю Жиньхай\

13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Гүө Фэнлянь, Гүн Баошюн, Ян Чанчинь, Зүө Шян-Юнь “төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

 

13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Гүө Фэнлянь “төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Лю Жиньхай\

13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Гүн Баошюн “төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Лю Жиньхай\

13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Ян Чанчинь “төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Жинь Ливан\

13 дахь удаагийн сонгуулийн БХАТИХ-ын төлөөлөгч Зүө Шян-Юнь “төлөөлөгчийн нэвтрэх замд” сурвалжлага хүлээж байгаа нь \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Лю Жиньхай\

Бэлтгэсэн нь:Д Хүүхэнсоль

010070230010000000000000011120701122489191