Ши Жиньпин ХАУТЗЗ-ын хуралдаанд оролцсон Ардчилсан холбоо, Жыгүндан Нам ба нам бусчуул, Хятадын харъяатын холбооны гишүүдийг эргэж үзэв
2018-03-05 10:12:56 Эх сурвалж: Синьхуа нет
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

3-р сарын 4-ний өдөр, ХКН-ын ТХ-ний ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНХАУ-ын дарга, Цэргийн төв зөвлөлийн дарга Ши Жиньпин ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хуралд оролцсон Ардчилсан холбоо, Жыгүндан Нам ба нам бусчуул, Хятадын хяръяатын холбооны гишүүдийг эргэж үзсэн ба холбооны хуралд оролцож, санал сануулгыг нь сонсжээ. ХКН-ын улс төрийн товчооны байнгын гишүүн, ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хурлын Тэргүүлэгчидийн хурлын эрхлэгц Ван Ян эргэн үзэлт ба ярилцлагад оролцов.Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ли Шюерэнь

3-р сарын 4-ний өдөр, ХКН-ын ТХ-ний ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНХАУ-ын дарга, Цэргийн төв зөвлөлийн дарга Ши Жиньпин ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хуралд оролцсон Ардчилсан холбоо, Жыгүндан Нам ба нам бусчуул, Хятадын хяръяатын холбооны гишүүдийг эргэж үзсэн ба холбооны хуралд оролцож, санал сануулгыг нь сонсжээ. ХКН-ын улс төрийн товчооны байнгын гишүүн, ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хурлын Тэргүүлэгчидийн хурлын эрхлэгц Ван Ян эргэн үзэлт ба ярилцлагад оролцов.Синьхуа агентлаг мэдээлэв \Зургийг Шэн Жяпэн\

3-р сарын 4-ний өдөр, ХКН-ын ТХ-ний ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНХАУ-ын дарга, Цэргийн төв зөвлөлийн дарга Ши Жиньпин ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хуралд оролцсон Ардчилсан холбоо, Жыгүндан Нам ба нам бусчуул, Хятадын хяръяатын холбооны гишүүдийг эргэж үзсэн ба холбооны хуралд оролцож, санал сануулгыг нь сонсжээ. ХКН-ын улс төрийн товчооны байнгын гишүүн, ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хурлын Тэргүүлэгчидийн хурлын эрхлэгц Ван Ян эргэн үзэлт ба ярилцлагад оролцов.\Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ли Тао\

3-р сарын 4-ний өдөр, ХКН-ын ТХ-ний ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНХАУ-ын дарга, Цэргийн төв зөвлөлийн дарга Ши Жиньпин ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хуралд оролцсон Ардчилсан холбоо, Жыгүндан Нам ба нам бусчуул, Хятадын хяръяатын холбооны гишүүдийг эргэж үзсэн ба холбооны хуралд оролцож, санал сануулгыг нь сонсжээ. ХКН-ын улс төрийн товчооны байнгын гишүүн, ХАУТЗЗ-ийн XIII чуулгын 1-р хурлын Тэргүүлэгчидийн хурлын эрхлэгц Ван Ян эргэн үзэлт ба ярилцлагад оролцов.\Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Ли Тао\

Бэлтгэсэн нь:С Уяхан

010070230010000000000000011100001122488088