2017 онд ӨМ-ын ажлын байр хангалт ерөнхийдөө тогтвортой байна
2018-02-08 11:36:50 Эх сурвалж: Хөх хотын өдрийн сонин
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

ӨМ ажлын байр хангалтыг бүхий л ажлынхаа тэргүүлэх байранд тавих бодлогыг хэрэгжүүлж олон арга зам, олон хэлбэрээр ажлын байранд гарахыг урамшуулав.

2017 онд, ӨМ-ын хот суурингийн шинээр ажлын байринд гарагсад 261 мянгад хүрч, оны төлөвлөгөөг 105%-иар биелүүлэв. Хот сууринд бүртгүүлсэн ажил алдалтын хэмжээ 3.63% байгаа нь 4%-өөр хязгаарлах харалтаас бага байж, бүх ӨЗО-ны ажлын байр хангалт ерөнхийдөө тогтвортой байлаа.

Төгсөх оюутдад ажлын байр хангах ажлыг ахиулах талаар, 2017 онд төгсөх оюутны ажлын байранд гарч үйлс босгохыг ахиулах төлөвлөгөө болон үндсэн шатанд очиж үйлчлэх төлөвлөгөөг гүнзгий хэрэгжүүлж, төгсөх оюутадад ажлын байр хангах сарын үйлчилгээний арга хэмжээ, сургууль төгсөөд ажилгүй байгаа оюутдын ур чадвараараа ажлын байранд гарах ажиллагаа зохион байгуулснаар төгсөх оюутдын ажлын байр хангалт ерөнхийдөө тогтвортой байж, бүх ӨЗО-ны төгсөх оюутдад ажлын байранд гарсан буюу ажлын байранд гарах чиглэл хандлага тогтоогдсон нь 153 мянгад хүрч, оны төлөвлөгөөг 117.5%-иар биелүүлэв.

Бэлтгэсэн нь:Д Хүүхэнсоль

010070230010000000000000011120701122386997