2018 онд ядуу хүн ам 13 сая 860 мянгаар багасав
2019-02-19 16:28:13 Эх сурвалж: ХОУР
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

Үндэсний статистикийн газрын сүүлийн үеийн гаргасан Хятадын хөдөө орон нутгийн ядуурлын судалгааны дүнгээс үзэхэд, хөдөө орон нутгийн ядуурлын стандартын тооцоолсоноор 2018 оны эцэс хүртэл бүх Хятадын хөдөө орон нутгийн ядуу хүн ам 16 сая 600 мянга байгаа нь 2017 оны эцэсээс 13 сая 860 хүн болтол хасагдаж, ядуурал үүсэх тохиолдол 1.7 хувь байсан бол өмнөх оноос 1.4 нэгжээр буурчээ.

2018 оны эцэс хүртэлх байдлаар бүх Хятадын хөдөө орон нутгийн ядуу хүн амын тоо 2012 оны эцэст 98 сая 990 мянга байснаа 16 сая 600 мянга болж буурч, бууралтын хэмжээ 82 сая 390 мянгад хүрчээ. Ядуурал үүсэх тохиолдол 2012 оны 10.2 хувиас 1.7 хувь хүртэл буурсан нь 8.5 нэгж буурсан үзүүлэлт юм.

Судалгаа шинжилгээнд харуулснаар 2018 онд ядуу хүчиртэй орон нутгийн оршин суугчид нэг бүрийн орлогын хэмжээ 10 мянга 371 юаньд хүрсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 994 юань өсч, ерөнхий өсөлт 10.6 хувиар өссөн бол үнийн өсөлтийн хүчин зүйлийг эс тооцвол бодит өсөлт нь 8.3 хувьд хүрч, бодит өсөлтийн хурд нь үндэсний хөдөө орон нутгийн өсөлтийн хэмжээнээс 1.7 нэгж өндөр байна.

Бэлтгэсэн нь:Д Хүүхэнсоль

010070230040000000000000011100001124135812