Бээжин, Тяньжинь, Хэбэйгийн хамтын хөгжлийн гурван жилийн төлөвлөгөөг боловсруулав
2018-07-31 10:07:20 Эх сурвалж: Ардын сүлжээ
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

Энэ сарын 30-ны өдөр Бээжин хотод “Бээжин, Тяньжинь, Хэбэйгийн хамтын хөгжлийг ахиулах 2018-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г боловсруулсан байна. 2020 оныг хүртэл дурдсан нь Бээжин, Тяньжинь, Хэбэйгийн хамтын хөгжлийн дунд үеийн үүрэг зорилгыг өндөр чанартай гүйцэтгэн, хамтын хөгжил болон харилцан ашигтай хамтын хөгжлийн шинэ төрхийг анхны алхам бүрэлдүүлэх аж.

Бэлтгэсэн нь:С Уяхан

010070230010000000000000011120701123200590