Хороололдоо ядуурлаас ангижруулах үйлдвэр байгуулж олон нийтэд уян хатнаар ажил олгож бий
2018-04-01 12:42:58 Эх сурвалж: Синьхуа нет
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

Сүүлийн жилүүдэд, Шаньши мужийн Мяньшянь нь Жянсү болон Шаньши хоёр мужийн хамтын ажиллагааны төслийг идэвхтэй ашиглан, гадагш гарч ажил олох болон нутаг буцан үйлс бүтээхийг зэрэгд нь чухалчлан зоригжуулах арга хэмжээ авч, ажил олгож ядуурлаас ангижруулах ажлыг дэмжиж байна.

Одоохонд, хороололдоо ядуурлаас ангижруулах үйлдвэр \цех\ байгуулах нь нэгэнт Мяньшяний ажил олгож ядуурлаас ангижруулах ажлын гол арга хэмжээ болж, тухайн газрын олон түмнийг гэрийнх нь дэргэд уян хатнаар ажил олгож байна. \Зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Тао Мин\

Бэлтгэсэн нь:С Уяхан

010070230010000000000000011120701122609438