24 байгууллага Өвөр монголын шинжлэх ухаан дэлэгрүүлэх үлгэр жишээ баазаар сонгогдов
2019-01-09 16:34:32 Эх сурвалж: ӨМ-ын сонин мэдээний нет
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

ӨМӨЗО-ы Шинжлэх ухааны танхимаас ойлгосноор, “ӨМӨЗО-ы шинжлэх ухаан дэлэгрүүлэх үлгэр жишээ баазыг бүтээн байгуулж удирдах арга”-ын хүрээнд ӨЗО-ы Шинжлэх ухаан технологийн танхимаас илээр санал хураах, мэргэжилтний үнэлгээ, газар дээр нь очиж шалгах болон нийгэм нийтэд ил зарлах зэрэг шалгаруулалтаар дамжин энэ сарын 4-ний өдөр нийт 24 байгууллага Өвөр монголын хоёр дахь ээлжийн шинжлэх ухаан дэлэгрүүлэх үлгэр жишээ баазаар сонгодсон байна.

Энэ жил ӨМӨЗО-ы шинжлэх ухаан дэлэгрүүлэх үлгэр жишээ бааз дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтаа эрчимжүүлэн, шинжлэх ухаан дэлэгрүүлэх ажлын арга хэлбэрээ шинэчилж, агуулгаа баяжуулж, олон нийтэд нээлттэй байлгаж, үйлчилгээгээ сайжруулан, шинжлэх ухаанч зориг санаа хийгээд шинэлэг соёлыг байгуулж уламжлах ажлыг ахиулах болно.

Бэлтгэсэн нь:Д Хүүхэнсоль

010070230040000000000000011120701123967703